De film

Een kaalslag onder 50.000 boeren in de Nederlandse landbouw dreigt vanwege de klimaat- en stikstofcrisis. Het eetbare landschap dreigt te verdwijnen en te veranderen in beton en staal. De filmmakers maken zich, net als velen, ernstige zorgen over de toekomst van ons voedsel en ons eetbaar groen landschap in Nederland.

De filmmakers vonden in Nederland in de agrarische onderneming Schevichoven een blijmakend antwoord op veel van hun zorgen. Is dit het levende bewijs van een regeneratieve onderneming die op een commerciële basis blijvend een vaste gezonde bron van voeding dicht bij ons huis kan vormen, ongeacht de omstandigheden? Ziet onze toekomst er mogelijk dan toch een stuk rooskleuriger uit dan gedacht?

 

De vragen

  •   “Gaat het Maarten, Eliette, Jeroen, Ruben en Myrthe lukken om na 7 jaar gezond boeren ook daadwerkelijk commercieel rendabel te zijn? Zonder subsidies, de inzet van vrijwilligers en de hoge prijzen die biologische boeren wel krijgen? Hoe gaan ze te werk? Wat zijn de learnings? “
  • En gaat het lukken om zoveel mogelijk andere boeren mee te krijgen? Hoe doen ze dat?
  • “Hoe gaat het de andere boeren af die komen kijken op Schevichoven en die ook de eerste stappen willen zetten? Waar lopen ze tegenaan, waarom willen ze veranderen? [we volgen boeren met verschillende soorten agrarische bedrijven die geïnspireerd zijn geraakt door Schevichoven en/of die ergens anders in de wereld hetzelfde willen.)” Denk aan een melkveebedrijf van 52 hectare. Denk aan een varkenshouderij van 10 hectare etc. 
  • Welke andere positieve ontwikkelingen zijn er in NL m.b.t. de boeren om toch door te gaan maar dan op een andere manier maar wel commercieel rendabel op beetje grote schaal.

Scroll naar boven